skip to Main Content
Veiligheidsregio Fryslân Maakt Haar Onderhoudsbegroting Toekomstbestendig!

Veiligheidsregio Fryslân maakt werk van klimaatambities door kansen op het gebied van energiebesparing in kaart te brengen en op te nemen in een toekomstbestendig meerjarenonderhoudsplan voor haar kazernes!

In het kader hiervan heeft Equu een mooie opdracht ontvangen van Veiligheidsregio Fryslân voor het inspecteren van 65 brandweerkazernes in Friesland. De kazernes worden integraal geïnspecteerd op basis van de RVB BOEI en NEN 2767 methodiek. Dat wil zeggen dat er niet alleen gekeken wordt naar de staat van onderhoud maar ook naar aspecten als Brandveiligheid, Energie (duurzaamheid) en Inzicht in wet- en regelgeving.  De inspecties worden afgesloten met een meerjarenonderhoudsplan voor de komende 20 jaar. Met dit plan heeft Veiligheidsregio Fryslân weer volledig inzicht in de condities van de kazernes en zijn de mogelijkheden in kaart gebracht om de gebouwen verder te verduurzamen.

 

Back To Top