skip to Main Content
Laten We Het Ieder Jaar Lopen Of Oogsten We Dit Laaghangende Fruit! Het Is Aan U!

Doelmatig Beheer en Onderhoud

Uit diverse toonaangevende onderzoeken komt naar voren dat ca. 70% van alle bestaande bedrijfsgebouwen binnen de sector Dienstverlening tot 40% meer energie verbruiken dan nodig.

In Nederland was het energieverbruik in 2018 in deze sector 289,6 PJ. Dit komt overeen met 9,3% van het totale energieverbruik in Nederland voor dat jaar. Er ligt hier nog een groot potentieel aan besparingsmogelijkheden dat relatief snel te realiseren is, maar helaas nog niet de aandacht krijgt die het wel verdient. Stel dat het energieverbruik van deze gebouwen door optimalisatie met 25% verlaagd kan worden, dan is de potentiele energiebesparing per jaar ca. 50 PJ, oftewel 14 TWh.

Hiermee wordt jaarlijks 1,7% bespaard op de uitstoot van broeikasgassen in Nederland en kunnen 838.900 huishoudens worden voorzien van energie. Dit is echt serieus veel energie en voor ons de uitdaging om meer gebouweigenaren en gebruikers te overtuigen dat met optimalisatie en doelmatig beheer en onderhoud nog veel winst is te behalen. Goed voor het milieu, uw comfort en uw portemonnee!

Equu geeft richting en help u aan een CO2-arm gebouw!

 

Back To Top