skip to Main Content

Risicobeheersing

Maak risico’s beheersbaar

Als je nagaat dat ca. 80% van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen dan blijft dit onderwerp topprioriteit houden zolang we leven. We hebben een pragmatische risicomatrix ontwikkeld die binnen de aandachtsgebieden people, planet en profit alle mogelijke risico’s in kaart brengt en weegt met een risicocijfer. Samen met u en uw servicepartners gaan we in gesprek om deze risico’s te beheersen. We beschrijven de risico’s en geven aan welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze te voorkomen.

Risico's leiden niet alleen tot menselijk leed en uitval van primaire processen maar kosten ook veel geld. Samen met u en uw servicepartners brengen we risico’s in kaart, labelen we deze op basis van prioriteit en stellen we preventieve maatregelen op.

Na het nemen van noodzakelijke maatregelen zal er een restrisico overblijven die voor u acceptabel en beheersbaar is. De risicomatrix kunt u opnemen in uw bedrijfsvoering voor doelmatig (duurzaam) beheer en onderhoud en delen met elke stakeholder of servicepartner die werkzaam is binnen uw onderhoudsproces.

Back To Top