skip to Main Content

Conditiemeting - NEN 2767

Alles degradeert… hier ontkomen we niet aan, hoe graag we ook willen

Zelf gaan we naar de sportschool om onze conditie op peil te houden, gebouwen kunnen dit (nog) niet. Wel kunnen we deze conditie inzichtelijk maken en met gericht onderhoud op niveau houden. Dit leidt tot een verlengde levensduur van bouw- en installatiedelen en besparing op onderhouds- en energiekosten en past dus perfect binnen het duurzaam onderhouden en beheren van gebouwen.

Conditiemeting Onroerend Goed

We hanteren de NEN 2767 als methodiek voor het persoonsonafhankelijk registreren van de actuele conditie van onroerend goed. We kwalificeren en kwantificeren gebreken aan bouw- en installatiedelen en koppelen hier een aspect en prioriteit aan. Basiskwaliteit, veroudering en functionaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeten condities en geconstateerde afwijkingen leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot doelmatige jaar- en meerjarenonderhoudsplannen, beheersen van risico’s en het kostenefficiënt verdelen van het onderhoudsbudget.

De conditiemeting kent een nadrukkelijk technische invalshoek en is één van de invloedsfactoren bij het objectief ondersteunen en toetsen van vastgoedbeheer- en beleid van uw organisatie. Andere invloedsfactoren zijn aspecten als gebruikskwaliteit, maatschappelijke kwaliteit, locatie, flexibiliteit, risico bij uitval, veiligheid enz.

Ook voor deze factoren kunt u terecht bij Equu, we hanteren heldere risicomodellen die u ondersteunen bij het vormen van onderhoudsbeleid en helpen bij besluitvorming.

De conditiemeting als basis voor doelmatig beheer en onderhoud van onroerend goed en…het verbeteren van energie- en gebouwprestaties.

BOEI-inspecties

De conditiemeting volgens NEN 2767 is met name gericht op het onderhoudsniveau (O) van onroerend goed. Om de inspectie een meer integraal karakter te geven kan de conditiemeting worden uitgebreid met een aanvullend onderzoek naar de brandveiligheid (B), energieprestaties (E) en inzicht in wettelijke verplichtingen (I). Voor elk onderdeel wordt een genormeerde gebrekenlijst gehanteerd.

Software en Rapportages

We zijn specialist in het gebruik van O-Prognose. Met dit programma kunnen we doelmatig en efficiënt onze inspecties uitvoeren middels een mobiele applicatie voorzien van alle benodigde bibliotheken en gebrekenlijsten. Een veelzijdige rapportmodule genereert leesbare en overzichtelijke rapportages die u inzicht en bruikbare informatie geeft bij het vormen van beleid en nemen van besluiten.

Back To Top