skip to Main Content

Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO)

Herkent u 1 of meer van onderstaande problemen?

  • 70% van de gebouwinstallaties halen de ontwerpcriteria niet
  • Van de eindgebruikers is ruim 70 % ontevreden over het binnenklimaat in zowel bestaande, gerenoveerde als nieuwe gebouwen
  • De samenwerking tussen de vragende en aanbiedende partijen verlopen niet optimaal
  • Het technisch beheer is niet optimaal, techniek en eindgebruiker bereiken elkaar niet
  • Partijen hebben onvoldoende informatie, gebruiken de informatie niet juist of beschikken helemaal niet over de juiste informatiesystemen
  • Gebouwbeheerders zijn vaak 30% van hun tijd kwijt met het zoeken naar de juiste gebouwinformatie die zij nodig hebben om hun processen te managen.

 Dan is Duurzaam Beheer & Onderhoud iets voor u.

Bij duurzaam beheer en onderhoud wordt de nadruk gelegd op het optimaal laten functioneren van gebouwen. Hierbij worden prestaties van gebouw en installaties eerst teruggebracht naar de oorspronkelijke uitgangspunten. Dit verhoogd de levensduur van bouw- en installatiedelen en vormt de basis voor een doorlopend verbeterproces van gebouw- en energieprestaties.

Met duurzaam beheer en onderhoud kunt u fors besparen op de exploitatiekosten en wordt de waarde en kwaliteit van uw vastgoed vergroot. Een goed functionerend gebouw heeft tevens een prettige en gezond binnenklimaat en  draagt bij aan een hogere productiviteit en gebruikers-tevredenheid.

Een goed ingeregelde installatie zorgt voor verantwoord energieverbruik en kan een energiebesparing opleveren van 5 tot 15%.

Wij kunnen u verder helpen bij het opzetten en begeleiden van een resultaat- of systeemgericht onderhoudsprogramma op basis van de ISSO methodiek volgens publicatie 100 en 104. Dit in combinatie met onze eigen integrale oplossing voor energiebeheer, gebouwautomatisering en gebouwbeheer.

Back To Top