skip to Main Content

Systeemintegratie GBS/EBS

Data verzamelen

Dankzij het gebouwbeheersysteem (GBS) kunt u verschillende installaties in uw gebouw aansturen en optimaliseren. Een energieregistratie- en bewakingssysteem geeft inzicht in het energieverbruik. Als we deze systemen met elkaar integreren biedt dat een nog groter voordeel voor klanten. Nu is het mogelijk om het duurzaamheidsprofiel van uw gebouw vast te stellen en (bij) te sturen op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI’s).

Veel gebouwen in Nederland hebben een gebouwenbeheersysteem (GBS). Deze regelt het binnenklimaat en registreert in sommige gevallen ook het energieverbruik. Onderzoek heeft echter aangetoond dat 70% van de gebouwen in Nederland niet optimaal presteren. Een hoog energieverbruik en matig comfort zijn veelgehoorde klachten. Comfort heeft een grote invloed op de prestaties van medewerkers en een te hoog energieverbruik heeft naast financiële consequenties een nadelige invloed op de CO2 emissies van een gebouw.

Voor een betere performance en meting maken we daarom gebruik van de mogelijkheden die vanuit de technologische vernieuwingen worden geboden. Om goed inzage te krijgen van de werking van de installaties maken we gebruik van sensoren. Deze verstrekken data over tal van factoren die van invloed zijn op de performance van de installaties. Te denken valt aan de temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, atmosferische druk.  Deze data wordt verzameld en geanalyseerd. Op basis van de vele metingen kunnen er patronen en algoritmen worden ontwikkeld. Algoritmen vormen de basis van een voorspellend model. Dit is de basis van voorspellend onderhoud.

Systeemintegratie maakt het duurzaamheidsprofiel van uw gebouw inzichtelijk

Back To Top