skip to Main Content

Data-analyse

Slim gebruik maken van Big Data

Voorspellende Modellen

Door gebruik te maken van data (veel data, vandaar “Big Data”) verkregen door sensoren, is het mogelijk om informatie te verkrijgen over de prestaties van installaties, machines en apparaten. Deze sensoren meten o.a. de temperatuur, druk, luchtvochtigheid, lichtintensiteit, CO2, stroom etc. Als we deze verzameling van data koppelen aan algoritmen ontstaat bruikbare informatie die ons meer inzicht geeft in hoe een gebouw presteert.

Afwijkingen ten opzichte vooringestelde prestatie indicatoren of grenswaarde worden niet alleen geregistreerd maar ook direct gemeld middels een alert bij de gebouwbeheerder of serviceprovider. Een overzichtelijk dashboard zorgt er tevens voor dat de gebouwbeheerder realtime en online de gebouwprestaties kan volgen en bijsturen.

Met al deze bruikbare informatie kan het onderhoud worden geoptimaliseerd en kan men doorgroeien naar voorspellende modellen. Onderhoud op het juiste moment, op de juiste plaats en door de juiste persoon. Niet wanneer er sprake is van een storing of wanneer de installaties nog prima functioneren. Dat kan nu met behulp van voorspellende data-analyses en het op afstand monitoren van apparaten. Afwijkingen zijn nu op te lossen voordat ze tot serieuze problemen leiden. Zo kunnen we afstappen van het traditionele (vast geplande) onderhoud. De data kan ook worden gebruikt om voorspellingen te doen over onderhoudscycli en nuttig zijn voor investeringsbeslissingen. Los hiervan kunnen we effectief gebruik van de beschikbare technisch specialisten en onderhoudstechnici.

Uw gebouwonderhoud optimaliseren aan de hand van Big Data en voorspellende modellen? In een gesprek kunnen we u precies vertellen hoe dit werkt.

Coppertree Analytics – KAIZEN

Wij maken gebruik van BACnet (Building Automation and Control Network) als datacommunicatieprotocol voor gebouwautomatiseringssystemen. BACnet is een ASHRAE, ANSI en ISO gestandaardiseerd protocol en de enige echte open standaard voor gebouwbeheersystemen. Coppertree Analytics helpt ons vervolgens om alle data te verzamelen en te analyseren middels KAIZEN (verander naar beter) software. De resultaten worden door ons gekoppeld aan prestatie indicatoren en in bruikbare informatie gepresenteerd in een overzichtelijk online dashboard.

Back To Top