skip to Main Content

Dashboard

Data omzetten in bruikbare informatie

Overzichtelijk online dashboard

Binnen het gehele integratietraject naar voorspellende modellen voor het meten en verbeteren van energie- en gebouwprestaties, is draagvlak wellicht nog de belangrijkste factor. Om alles wat gemeten en geanalyseerd wordt om te zetten in tastbare informatie is een visuele weergave essentieel. We koppelen verkregen inzichten en resultaten aan prestatie indicatoren en presenteren dit in een overzichtelijk online dashboard.U kunt zelf reports en alerts instellen en desgewenst inzoomen op meetwaarden om bijvoorbeeld een afwijkend energieverbruik nader te bekijken.

Gebouweigenaren krijgen de data netjes als informatie op een dashboard gepresenteerd. Informatie waaruit rapportages gegenereerd kunnen worden. Met deze rapportagetool raken gebouweigenaren en –beheerders betrokken bij het uitvoeren van duurzaam onderhoud.

Wat u nodig hebt is bruikbaar en begrijpelijke informatie.

Een dashboard voor gebouw- en energiebeheer geeft inzicht in:

  • Actueel energieverbruik
  • Werkelijke gebouwprestaties op basis van (kritische) prestatie indicatoren
  • Afwijkingen en (te verwachte) storingen
Back To Top