skip to Main Content

Subsidies

Stimulering door subsidies en fiscale regelingen

Subsidies voor besparende maatregelen

Om de doelstellingen van het Energieakkoord te verwezenlijken zijn er subsidies voor initiatieven en projecten beschikbaar. Hiermee stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld met:

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor grotere energieprojecten als geothermie en zonneparken.
  • Subsidie hernieuwbare energie voor slimme technieken die bijvoorbeeld opwekking en opslag combineren of bijdragen aan smart grids.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA) voor diverse energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels.
  • De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunt u investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties.

Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-arme energievoorziening.

We nemen subsidies en fiscale regelingen mee bij het doorrekenen van erkende maatregelen, hiermee krijgt u een reëel beeld van de werkelijke kosten en terugverdientijd van uw investering. We helpen u graag verder op weg met een maatwerkadvies voor energieprestatie en het doorrekenen van besparende maatregelen.

Back To Top