skip to Main Content

Maak kennis met EQUU

Een nieuwe dochter van Pranger-Rosier

Bereid uw gebouw voor op een duurzame en digitale toekomst

Wij maken de verbinding tussen de energietransitie, building automation en gebouwbeheer door samenwerking, met smart technology en een integrale aanpak. Daarmee onderscheidt Equu zich. Wij willen de energie- en gebouwprestaties verbeteren. Hoe? 

 • Door deze vast te stellen
 • Te monitoren
 • Te meten op basis van kritische prestatie indicatoren, succes factoren en benchmarking 
 • Door het treffen van erkende maatregelen. 

Kortom door te analyseren en optimaliseren

Binnenkort moeten ondernemingen aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die ze treffen. Daarbij gaat het om de zogenaamde erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Vanaf 2023 moet ieder kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Maar liefst 80% van alle kantoren voldoet nog niet aan deze norm. 

Equu kan u ook helpen bij het verduurzamen van uw gebouw. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor verduurzaming op haalbaarheid. Op basis van uw ambities maken wij een realistisch plan voor het energieneutraal maken van uw gebouw. U bepaalt de diepgang van het rapport: een Energiescan voor het effect op korte termijn, of het effect voor de lange termijn via een Energie Efficiency Plan. 

Het adviseren en ondersteunen van gebouweigenaren en gebruikers bij het verbeteren van gebouw- en energieprestaties en behalen (versnellen) van klimaat en energiedoelstellingen. Dat is Equu in een notendop.

Arjen Holdinga – Bedrijfsleider EQUU

Voorspellend onderhoud 

Om goed inzage te krijgen in de performance van de installaties maken we gebruik van het gebouwbeheersysteem en sensoren. Deze verstrekken data over tal van factoren die van invloed zijn op de prestatie van de installaties. Te denken valt aan de temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en verlichting. Zo kunnen er patronen worden vastgesteld. Dit is de basis van predictive maintenance, oftewel voorspellend onderhoud. U bent daardoor veel beter in staat om het ideale moment voor onderhoud te bepalen: niet te vroeg (onnodige kosten) of te laat (storingen!). Gebouweigenaren krijgen de data netjes als informatie op een dashboard gepresenteerd. Ook kunnen er door de klanten rapporten worden gegenereerd. 

EQUU, uw partner in planvorming en realisatie, helptu bij:

 • Verlagen van uw energiekosten 
 • Verbeteren van uw energie-efficiëntie
 • Behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen
 • Verlagen van de beheer- en onderhoudskosten
 • Realiseren van een gezond binnenklimaat met meer comfort
 • Gebruik van IT en sensoren om uw gebouwen en systemen slimmer te maken

 Integrale aanpak 

Onze energievoorziening is aan het veranderen. Wij willen actief bijdragen aan het energiesysteem van de toekomst door: 

 • Het ontwikkelen en inzetten van producten, diensten, innovaties en bedrijfsmodellen om gebruikers en eigenaren van gebouwen optimaal te ondersteunen bij de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.
 • Adviseren en ondersteunen (door inspectie en planvorming) van eigenaren en gebruikers van gebouwen bij het verbeteren van gebouw- en energieprestaties.
 • Uitgangspunt daarbij is het bereiken van de doelen uit het Energieakkoord en de Energieagenda: Een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en een CO2-reductie van 80 – 95% (t.o.v.1990).
 • Anticiperen op innovatieve technologieën, zoals Internet of Things.
Back To Top