skip to Main Content

EPBD Inspectie

Keuring airconditioningsystemen

Voor het milieu, energieverbruik en de veiligheid is het belangrijk dat koel- en verwarmingssystemen goed functioneren. Daarom geldt in Nederland een keuringsplicht voor grote systemen, gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

De keuring van gasgestookte verwarmingssystemen van 100 kW of groter en niet-gasgestookte verwarmingssystemen van 20 kW of groter is verplicht. Airconditioningsystemen vanaf 12 kW moeten elke 5 jaar worden gekeurd door een deskundige volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek.

Voldoen uw verwarming- en koelinstallaties nog aan de Europese EPBD-verplichting? Wij screenen uw installaties op wettelijke keuringen, zorgen voor de uitvoering van keuringen en adviseren u bij het nemen van passende maatregelen.

Back To Top