skip to Main Content

Energieregistraties (EBS)

Energiestromen meten, analyseren en optimaliseren

Energieregistratie en -bewaking 

Veel gegevens over het energieverbruik van uw organisatie zijn aanwezig in geïsoleerde en gefragmenteerde bronnen zoals spreadsheets, facturen van energieleveranciers of slimme meters. U wilt echter het overzicht bewaren en inzicht krijgen in het werkelijke energieverbruik van uw gebouwen. Hoeveel energie verbruik ik, op welke tijdstippen en klopt dit wel met de verwachting of gestelde energieprestatie-eis? Een Energieregistratie- en Bewakingssysteem (EBS) geeft u dit overzicht en inzicht.

Met een EBS bent nu in staat om eenvoudig te rapporteren over het energieverbruik en helpt het u verder bij het optimaliseren van uw gebouwinstallaties. Vaak kunt u met slimme instellingen en het goed inregelen van uw installaties 25-30% energie besparen.

Met een energieregistratie en bewakingssysteem heeft u de regie over uw energieverbruik en ziet u waar de kansen liggen om uw gebouwinstallaties verder te optimaliseren. Een ideale aanzet tot Duurzaam Beheer en Onderhoud.

Het toepassen van een EBS is een verplichte maatregel in bedrijfstakken waar het energiegebruik van bedrijfsgebouwen voornamelijk wordt veroorzaakt door klimaatinstallaties. Met behulp van een EBS en slimme energiemeters kunnen energiestromen worden gemeten en geanalyseerd. Hoge energiepieken of onverklaarbaar verbruik leiden vaak tot concrete acties en besparende maatregelen. Extra energiebesparingen worden vooral bereikt door het beter afstellen van klimaatinstallaties. Gebleken is namelijk dat bij ruim 70% van de gebouwen de klimaatsystemen niet goed zijn afgesteld. Een EBS ondersteunt Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO) en verdient zich ruim binnen 5 jaar terug.

Back To Top