skip to Main Content

Energieprestaties (EPA)

Verbetering energieprestaties aantoonbaar maken

Energieprestaties

Hoe zien de energieprestaties van uw gebouw eruit? Deze vraag lijkt zo logisch. Toch zijn er nog veel eigenaren van gebouwen die daar geen duidelijk beeld, of zelfs helemaal geen beeld van hebben. Gebruikers die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken moeten rapporteren over hun inspanningen op het gebied van energiebesparing.  Ze moeten laten zien welke maatregelen ze hebben genomen om het energieverbruik in hun gebouw(en) te beperken. Het gaat daarbij om de zogenaamde Erkende Maatregelen.

Een erkende maatregel is een energiebesparende maatregel waarvan verwacht wordt dat die zich binnen vijf jaar terugverdient. Op grond van artikel 2.15 van de Wet Milieubeheer zijn deze maatregelen verplicht. De overheid zal strenger gaan toezien op naleving van de Wet milieubeheer.  Ondernemingen zijn straks verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te melden aan de Omgevingsdienst. De nieuwe verplichting, een soort omgekeerde bewijslast, zal voor honderdduizend bedrijven in het MKB gaan gelden.

Utiliteitsgebouwen verbruiken circa 300 petajoule. Dit is ongeveer 14% van het totale energieverbruik van Nederland.

Sinds enkele jaren werkt de overheid voor een groot aantal bedrijfstakken met een lijst van  Erkende Maatregelen per bedrijfstak. De lijsten zijn hulpmiddelen en bevatten onder andere regels over LED/verlichting, over efficiënte verwarming en over onderhoud en afstelling van installaties. Ze zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties, en gelden als het minimum wat bedrijven moeten doen om hun energieverbruik te beperken. De investeringen in deze maatregelen kennen een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Wij kunnen u precies vertellen met welke maatregelen u voldoet aan het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer) en ook wat ze u kosten en vooral wat ze u zullen opleveren. Op basis van uw ambities maken wij een realistisch plan voor het verbeteren van de energieprestaties van uw gebouw. U bepaalt de diepgang van het rapport: een Energiescan voor het effect op korte termijn, of een EPA-maatwerkadvies of Energie Efficiency Plan (EEP) voor de lange termijn.

Back To Top