skip to Main Content

Energie Efficiëntie

Energieaudit

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn is bedoeld om te komen tot een verlaging van 20% van het energieverbruik in de lidstaten van de Europese Unie in 2020. De verplichtingen gelden voor zowel lidstaten als bedrijven. Sinds 2015 bevat de EED twee verplichtingen, namelijk een 4 jaarlijkse audit en een kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

De audit heeft als doel om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en inzicht te geven in mogelijkheden voor energiebesparing. De audit is verplicht voor organisaties met meer dan 250 werknemers en/of een jaaromzet van 50 miljoen euro of hoger en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

De audit heeft als doel om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en inzicht te geven in mogelijkheden voor energiebesparing.

Geldt de verplichte energieaudit voor uw bedrijf? We helpen u graag verder met de invulling en uitvoering van deze 4-jaarlijkse audit.

Back To Top